SJEKK AV GASSTRYKK

Mange forhandlere reklamerer og påpeker til kunden at dette blir utført på servicen, at dette er kjernen i servicen og den viktigste delen i servicen.
Det er viktig, JA, ved feilsøking og ved en service reparasjon, men ingenting som forbedrer pumpen din.
Det som egentlig gjøres er at han sjekker at installasjon av varmepumpen ble rett utført da den ble montert.
Dette betyr egentlig at du som kunde betaler for at han sjekker installasjonen sin eller den som har montert pumpen.
Dette er ingenting du som kunde har glede av eller vinner noe på i form av bedre drift av pumpen.
Vi måler delta – T på temperatur og luftmengde, som gir forskjellen på temperatur og luftmengden før og etter service.