KAN VARMEPUMEN SKADES AV VANNET

Nei. Varmepumper har svært slitesterke konstruksjoner som tåler kondens og fuktighet. Den mest følsomme delen av varmepumpen er elektronikken som vanligvis er på høyre side. Den er dekket med plast slik at vannet ikke kommer i kontakt med elektronikken. Av de tusenvis av HydroKleen servicerenser som er utført, har det aldri blitt forårsaket skader p.g.a bruk av vann
Den spesialbygde HydroKleen-maskinen er utelukkende designet for rengjøring av varmepumper. Trykk og spredning av vannstrålen er perfekt tilpasset for å oppnå optimal effekt uten å skade varmepumpens kjøle- og mekaniske deler.