HYDROKLEEN SERVICE/VEDLIKEHOLDSRENS PRIVATMARKEDET

I Norge finnes varmepumper i ca 65 % av alle boliger. ca 1,3 Mill. De har blitt en populær og viktig varmekilde. Aldri solgt så mye varmepumper så det gjøres nå!

Varmepumper har etterhvert blitt veldig effektive og i takt med at strømprisene blir høyere og høyere øker interessen for varmepumper.

For å opprettholde kapasitet, optimal drift, god økonomi og lang levetid, er det helt avgjørende med en sertifisert service/vedlikeholdsrens. HYDROKLEEN ER VERDENS BESTE!

De mest kjente merkene og fabrikanter anbefaler rengjøring av filter minst 1 gang i mnd. og en SERTIFISERT SERVICERENS ANNETHVERT ÅR

HYDROKLEEN SERVICERENS

  • Gir bedre effekt
  • Gir bedre inneklima
  • Reduserer kostnadene – mindre strømforbruk, lengre levetid, optimal drift
  • Reduserer støy – Maskinen arbeider lettere
  • Forebygger skader i hjemmet – HydroKleen-service forebygger
  • vannlekkasjer og brann i varmepumpen
  • Komplett service-skjema ihht. garantibetingelser
  • Unngår smittespredning av mikroorganismer som virus, bakterier osv..