HVORFOR ER DET VIKTIG MED SERVICERENS AV VARMEPUMPEN?

SPAR STRØM

Opp til 30% mindre strømforbruk på pumpen/systemet. Systemene er laget til å gi 3-5 ganger gevinst på strømforbruket(COP). Dette er ikke tilfelle ved en skitten luftveksler. Jo mer skitten luftveksleren er, jo dårligere er effekten og gevinsten på pumpen.

REN LUFT

Gjenbruk av luften gjør at all forurensing og alle mikroorganismer blir liggende i luftveksleren som blir spredd rundt i lokalet/rommet. Veksleren blir RENSET OG DESINFISERT Ren luft på arbeidsplassen og i hjemmet reduserer sykdom knyttet til dårlig inneklima og sparer bedrifter og samfunnet for enorme kostnader hvert år

ØKE LUFTMENGDE OG SPREDNING AV LUFTEN

En varmepumpe og aircondition som ikke sprer luften har liten effekt, fordi varmen/kulden kun vil være rundt enheten, og spres ikke rundt i rommet som ønskelig. Det kreves mye mer strøm for å oppnå ønsket kjøling/oppvarming av ønsket areal. God spredning er avgjørende for effekten av systemet, Hydrokleen servicerens gir ofte opp til 3 ganger økning på luftmengden

MINDRE STØY

Er slitsomt og ubehagelig. Sliter også ekstra og krever mer strøm, på grunn av kast i trommelen.

BETRAKTELIG ØKNING AV PUMPENS LEVETID

Rett servicerens og vedlikehold øker pumpens levetid betraktelig, som igjen gir en bedre inntjening på investeringen.