Vilkår og betingelser

HydroKleen Servicerens, Varmepumper
HydroKleen varmepumpeservice er en tjeneste som inneholder rengjøring og ettersyn av varmepumper. Tjenesten skal sikre at din fungerende varmepumpe får nødvendig rengjøring og ettersyn slik at den fungerer ihht produktbeskrivelsen, og at du som sluttbruker kan være trygg på at varmepumpen er fulgt opp av fagpersoner.

  • HydroKleen Servicerens er en forhåndsdefinert fastpris-service som inneholder faste servicepunkter angitt i vårt serviceskjema.
  • Reparasjoner, påfylling av gass og lignende er ikke inkludert i oppdraget og avtales som tilleggsarbeid direkte med servicetekniker under servicebesøket.
  • Ved ankomst vil servicetekniker foreta en «sikker jobb analyse». Vi forbeholder oss retten til å kansellere oppdrag der varmepumpen er uforsvarlig montert, eller montert slik at service ikke kan utføres forsvarlig for teknikeren innen rimelig tid. Servicetekniker kan i slike tilfeller eventuelt tilby tilleggstjenester slik at arbeidet likevel kan utføres mot pristillegg.
  • Servicetekniker utfører flere oppdrag per dag og må planlegge arbeidsdagen effektivt for utførelse av arbeidet. Tidspunkt for utførelse av oppdraget avtales mellom kunde og tekniker / koordinator. I løpet av en arbeidsdag kan uforutsette ting skje slik at tidsskjemaet blir forskjøvet. Vi vil alltid søke å informere om eventuelle endring i tidspunkt som følge av dette gjennom å kontakte sluttkunde. Endret tidspunkt for utførelse av service gir likevel ikke rett på økonomisk kompensasjon til kunden.
  • Kjøring er inkludert med inntil 50 km per serviceoppdrag t/r.
  • Serviceoppdrag på hytter eller lokasjoner som overstiger 50 km t/r må avtales særskilt med servicetekniker/koordinator og har som regel et pristillegg for reisekostnader. Flere områder har ordninger med rundturer der flere oppdrag i f.eks. et hyttefelt tas på samme tur. Slike oppdrag avtales gjerne litt frem i tid.
  • Tillegg som eventuelt avtales mellom sluttkunde og servicetekniker betales i hovedsak til serviceteknikerens foretak.