Takk for din booking

En bekreftelse er sendt til epostadressen du gav oss.

Din booking:
Tidspunkt:
Navn:
Gateadresse:
Postnummer:
Epost:
Mobil:
Melding:
Pris:

Steg 1 av 3

Book Hydrokleen

Book en Hydrokleen service nå. Velg en dag som passer for deg ved å angi ditt postnummer.

Ordinær pris 2195,- kr. Besøket tar ca. 1 time, og utføres av en sertifisert HydroKleen servicepartner. Etter at varmepumpens ytelse er kontrollert, og forbedring dokumentert, får du faktura på e-post.

Vi kan dessverre ikke finne angitt postnummer. Har du skrevet rett? 
Au da, det finnes dessverre ingen tilgjengelig HydroKleen servicepartner i ditt område, men kontakt oss via kontakskjema så gjør vi et manuelt forsøk på å finne en servicetekniker til deg.
Uke 26
25 jun 2018 - 29 jun 2018
Månd
25 jun
Månd
25 jun
Månd
25 jun
Månd
25 jun
Månd
25 jun
Månd
25 jun
Månd
25 jun
Ett fel har inträffat.
Du måste godkänna villkoren.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ett fel har inträffat.

Vilkår

1. Innledning

De genrelle vilkårene gjelder for de tjenester som utføres gjennom HydroKleen.no og dere franchisetakere. HyrdoKleen leveres av lokale franchisetakere heretter kalt HydroKleens servicepartner og faktureres gjennom Inselo Installation AS, 915729010, heretter kalt HydroKleen.

2. Hydrokleens Servicepartners forpliktelser

  1. sørge for at Tjenesten utføres fagmessig, dvs. at arbeidet utføres på en måte som normalt forventes av en seriøs fagmann
  2. samarbeide med Kunden om Kundens interesser slik at det ikke oppstår misforståelser
  3. sørge for at Tjenesten ikke utføre i strid met sikkerhetsforeskrifter eller forbud i produktssikkerhetsloven eller markedsføringsloven.

3. HydoKleens forpliktelser

  1. sørge for at tekniker som utfører tjenesten er en utdannet og sertifisert HydroKleen partner.
  2. Fakturer Kunden for utført tjeneste.

4. Kundens forpliktelser

  1. Etter at Tjenesten er utført, gjennomføre betaling til HydroKleen for den Tjenesten som kunden ønsker at HydroKleen skal utføre.

5. Erstatning, betaling og avbestilling

  1. Kunden betaler for utført Tjeneste tilsvarende de priser som er angitt på Hydrokleen.no eller i et av HydroKleens ulike tilbud.
  2. Kunden betaler for Tjenesten via faktura. Ved betaling via faktura tilkommer en fakturaavgift på 39,- kr. Fakturaen sendes av HydroKleens partner for fakturering som er Arvato Bertelsmann
  3. Avbestilling av besøket skal skje senest 24 timer før avtalt oppmøte. Dersom dette ikke skjer kan Kunden måtte debiteres en oppmøteavgift.

6. Skadeverk og ansvarsbegrensning

Kunden har krav på erstatning for direkte skade som skyldes uaktsomhet fra HydroKleen franchisetaker eller andre HydroKleen svarer for. Kunden har ikke krav på erstatning for indirekte skader som for eksempel tap av fortjeneste eller andre følgeskader. HydroKleens maksimale ansvar er begrenset til ett (1) basisbeløp (dvs. 45 500 kroner i 2018). Begrensningene i Hydrokleens ansvarsforpliktelser som angitt ovenfor gjelder ikke i tilfelle forsett eller grov uaktsomhet, personskader eller ved ansvar som følger en gjeldende lov

7. Reklamasjon og fornøydhetsgaranti

Dersom kunden anser tjenesten som feillevert eller feil utført skal kunden innen rimelig tid reklamere på tjenesten via e-post til support@hydrokleen.no.Kunden kan kreve HydroKleens fornøyd kundegaranti når kunden ikke er fornøyd med utfallet av tjenesten eller hvordan tjenesten ble utført. I slike tilfeller må kunden innen rimelig tid informere HydroKleen skriftlig via e-post til support@hydrokleen.no, som inneholder årsaken til forespørselen. HydroKleen foretar en vurdering av forespørselen, godkjent forespørsel gir full refusjon til kunden.

8. Formildende omstendigheter

HydroKleen er unntatt fra ansvar for å betale erstatning eller å oppfylle visse forpliktelser som kunden krever, dersom skaden eller feilen skyldes forhold utenfor HydroKleens kontroll (“Befriende omstendighet”) og forhold som hindrer eller forsinker overholdelse av slik forpliktelse.

9. Tvister

Tvist vedrørende arbeidet som skal utføres i henhold til bestillingen skal i første omgang forsøkes løst gjennom minnelighet i forhandlinger mellom partene. Eventuelle tvister skal avgjøres i en norsk domsstol i henhold til Norsk lov. Tvisten kan også prøves via Forbrukertvistutvalget som kan beslutte en oppfordring til partene om hvordan tvisten skal løses.

Behandling av dine personopplysninger

Personopplysningsbehandling for HydroKleen rengjøring av varmepumper levert av lokale franchisetakere heretter kalt HydroKleens servicepartner og faktureres gjennom Inselo Installation AS, 915729010, heretter kalt HydroKleen.

Hydrokleen er ansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende datasikkerhetsforskrifter, dvs. fra og med 25. 2018, Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av den 27. april 2016, om sikkerhet for fysiske personer med tanke på behandling av personopplysninger og fri tilgang på slike opplysninger ("GDPR"), EU-lovgivning og nasjonale og regionale lover relatert til integritet eller datasikkerhet som gjelder i Norge eller på annen måte i HydroKleens virksomhet samt nasjonale eller regionale bestemmelser som gjelder i EU, også retningslinjer eller anbefalinger fra Datatilsynet med tanke på integritet og datasikkerhet

Hydrokleen vil særlig gjøre oppmersomme på at personopplysninger kan komme til å bli brukt til markedsanalyser, statistikk og for å evaluere og informere om tjenester og produkter.

Personopplysninger kan også bli brukt i markedsføringsformål av HydroKleen og våre samarbeidspartnere. Kunder som motsetter seg at personopplysningene behandles og brukes til slike formål kan når som helst meddele HydroKleen om dette gjennom å sende en mail til support@hydrokleen.no