HydroKleen servicepartner

Bli en del av vårt dyktige servicenettverk!

NOVAP anslår et servicebehov i snitt hvert 2.år – som betyr at det er behov for nærmere 1 million servicer i Norge pr år. Kunnskap, kjennskap og erfaring med varmepumpe servicer er foreløpig mangelfull blant forbrukerne

HydroKleen leverer produkter og tjenester i hele Norge. Vi har bygget opp et solid nettverk av seriøse underleverandører som leverer tekniske tjenester til sluttbruker.

Som HydroKleen servicepartner er du en del av vårt teknisk utførende team, som leverer fantastiske resultater hver dag.
Som servicepartner mottar du oppdrag som skal utføres hos sluttkunder. I tillegg kan du selv selge HydroKleen service, eller utføre HydroKleen service på dine eksisterende kunder.

Som HydroKleen servicepartner kan du betjene privatmarked, bedriftsmarked eller begge. Sektorene har litt forskjellig utstyrspakke men prinsippet er likt.

Kontakt oss (gjerne pr e-post: post@hydrokleen.no) for mer informasjon dersom dette kan være aktuelt for din bedrift!

HydroKleen how it works

HydroKleen er medlem i ACWWA

Fyll ut skjema for å bli servicepartner

    Som HydroKleen servicepartner kan du betjene privatmarked, bedriftsmarked eller begge. Sektorene har litt forskjellig utstyrspakke men prinsippet er likt.