Hva er forskjellen på HydroKleen og en tradisjonell varmepumpeservice.

Varmepumpe Vedlikehold:

For at en varmepumpe/aircondition system skal fungere optimalt kreves det et godt vedlikehold,litt egen innsats (rengjøring av filter!) og en skikkelig profesjonell service med rens av register(luftveksler) og viftetrommel, som anbefales annen hvert år.

Hva er en service?

En service er et vedlikehold og sjekkpunktprogram for at pumpen skal fungere optimalt.
En varmepumpe gjenbruker luften i rommet. (luften suges inn på toppen av innedelen – så oppvarmes /nedkjøles luften i registeret/veksleren, deretter blir luften spredd ut i rommet gjennom viftetrommelen!)
Dette fører til at støv, forurensing, sopp, mugg og mikroorganismer +++blir liggende igjen í veksleren. Som blir tettere og tetter, effekten minsker, og den sprer mer og mer forurenset luft. Dette gjør at pumpen bruker mer strøm, lager mer støy og dette forkorter også levetiden på pumpen.

Forskjell på tradisjonell service og Hydrokleen.(Klikk her!)

TRADISJONELL SERVICE

Det har aldri vært et skikkelig system for dette i Norge, før nå!
Fleste servicemenn bruker spray kanne og kjemi. Gjør lite nytte, vannmengden er liten og ingen vanntrykk. Noen bruker også ulike typer spylere som er laget til eks maling eller bilvask. Disse løsningene gir et veldig høyt trykk og lite vannmengde, noe som heller ikke er bra. Lamellene i veksleren er veldig tynne, blir lett ødelagt, blir disse ødelagt vil ikke luftveksleren fungere slik den skal.

Hva gjør HydroKleen unik?

Hydrokleen maskin er utviklet og laget KUN for rens av varmepumper. Systemet har vært utviklet i 11 år, med hundretusenvis av servicer hvert år. Hele nøkkelen er stor vannmengde og rett vanntrykk. (15-20 liter vann pr service) Dette gjør at luftveksleren blir ren og 100% effektiv, som er hele vitsen med en varmepumpe. Hydrokleen kaller servicen «BACK TO NEW» Det unike systemet er også en del av det SENSITIVE PROGRAMMET TIL ASMA OG ALLERGIFORBUNDET(Australia)

National Asthma Council Australias Sensitive Choice Program har samarbeidet med HydroKleen for å gi en total løsningsprosess (TSP).

Det er grunnen til at HYDROKLEEN er ansett på som det beste servicekonseptet i verden og finnes nå i nesten 50 land

HYDROKLEEN SERVICE

Å utføre servicen er enkel og veldig effektiv operasjon. Våre service partnere bruker vårt spesiallaget patentert utstyr, godkjent kjemi, og har blitt opplært gjennom Hydrokleen Akademi.

Hvordan fungere det?

Kunden blir kontaktet av vår servicepartner for å avtale tidspunkt.
Etter service får kunden full dokumentasjon og serviceskjema!
Etterfulgt av en karakter fra kunden.
Vårt egenutviklet bookingsystem tar hånd opp oppfølging, enkelt og effektivt

LAST NED BROSJYRE HER

Bestilling gjennom nettbutikk, QR kode, tlf eller mail
Ordren blir håndtert av vårt backoffice
Ordre/service-skjema på
mobil enhet
Servicepartner Utfører service
hjemme hos kunde

SERVICE I BEDRIFTSMARKEDET

Bedriften viser at de ønsker at både kunden og de ansatte skal PUSTE REN LUFT

dette styrker konkurransekraften og gir en god markedsføring for butikken!

Youtube Video